Om Gudrun Petersen

Cand. Psych. fra Århus Universitet, 1981

  • Arbejdet i hhv. børne- og voksenpsykiatrien frem til 1990, hvor jeg startede i egen praksis
  • Siden studietiden været specielt interesseret i sammenhængen mellem krop og psyke og dybdepsykologi. I disse sammenhænge arbejdet med min egen selvudvikling siden da, inspireret af primært Bob Moore
  • Drømme-, dybdepsykologiske kurser hos Jes Bertelsen, Århus Universitet
  • Årlige kursusforløb hos Bob Moore, Ringkøbing (1979-1995) I dag ville formen og indholdet kunne sidestilles med Mindfulness
  • Kropsterapeutiske kurser i Bioenergetisk Kropsterapi og Bodynamic.
  • Kliniske kurser vedr. angst, depression, seksuelt misbrug og personlighedsforstyrrelser.
  • Uddannelse som TFT/Tankefelt-terapeut. Mødes i en træningsgruppe for psykologer, hvor vi arbejder med energipsykologi, bl.a. TFT/EFT.
  • Senest kursus i terapi med heste. Se næremere under Kurser og Mindfulness med Islænderhesten.